Kabouters

De Kaboutertraining vind één keer in de twee weken plaats op de zaterdagochtend van 10.00 tot 10.45. Deze ochtend wordt georganiseerd door handbalvereniging Zuidermeer. Kinderen vanaf vier jaar kunnen aan sportieve en leuke activiteiten deelnemen en worden begeleid door een trainer.

  • Doel is spel en beweging van onze jonge kinderen en zo mogelijk te laten doorstromen naar een teamsport binnen onze verenging.
  • Kinderen vanaf 4 jaar worden geregistreerd bij de bond, zodat o.a. de aansprakelijkheid geregeld is, ook voor  de vrijwilligers die leiding geven aan deze ochtenden.
  • De onkosten (spelmateriaal, huur dorpshuis) is € 10,– per kind vanaf 4 jaar.
  • Kinderen jonger dan 4 jaar zijn ook welkom, maar onder begeleiding van de eigen ouders/verzorgers.
  • Wanneer er genoeg kinderen van dezelfde leeftijd zijn en de groep te groot word. Willen wij  de oudste kinderen die er klaar voor zijn van de groep afsplitsen en een eigen team vormen. Dit gebeurd alleen in overleg met de ouders.
  • Wij vragen de ouders rekening te houden om te helpen met onze flessenacties (twee keer in het jaar) en als u kind wedstrijdjes speelt één keer in het handbalseizoen kantinedienst te draaien.

Je kind opgeven voor de kaboutertraining? Neem contact op via zuidermeer@handbal.nl

Met sportieve groet,

Handbalvereniging Zuidermeer