Clubreglementen

Clubreglementen

 

 • Verenigingsregels
  Iedereen is welkom
  Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  Wij laten de spelers hun spel spelen
  Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  Als er problemen zijn, maken we er melding van
  Wij vloeken, schelden en pesten niet
  Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag

 

 • Alcohol Reglement
  Tijdens jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol verstrekt
  Geen glaswerk mee naar buiten, hiervoor zijn plastic glazen en blikjes beschikbaar
  Kantine sluit 2 uur na de wedstrijd
  Geen alcohol onder de 18 jaar
  Verboden drank door te geven aan minderjarigen
  Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd